Vi får Katrineholm kommuns kulturstipendium

Insamlingsstiftelsen Fogelstad får Katrineholms kommuns kulturstipendium 2022 under festliga former i Lilla Ulfåsas trädgård lördagen den 3 september, klockan 15.00.

Medverkar gör bland annat kulturnämndens ordförande Cecilia Björk och Insamlingsstiftelsens ordförande Tjia Torpe.

När vi i juni fick veta att vi fått stipendiet på 25 000 kronor lät motiveringen så här:

”Insamlingsstiftelsen Fogelstad tilldelas Katrineholms kommuns kulturstipendium 2022 för sina värdefulla insatser med att lyfta det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan och arbeta för ett demokratiskt samhälle.

Genom ert arbete kan vi höra de röster som skapade den Kvinnliga Medborgarskolan och som har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen och kvinnans ställning i Sverige. Tack vare många ideella insatser av medlemmar, både lokalt och nationellt, hålls kulturarvet levande.

För att vi inte ska glömma vår historia och för att stärka dagens medborgare behövs kraft och mod. I Stiftelsen Fogelstad finner vi kraften och modet att lyfta angelägna samhällsfrågor.

Genom att återigen erbjuda en mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte bidrar Stiftelsen Fogelstad till demokrati och människors egenmakt.”

Katrineholm kommuns kulturstipendium är till för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom kulturella områden. Stipendiet instiftades 2001 av Kulturnämnden och är på 25 000 kronor.

Välkomna att delta på lördag!