Det bubblar en dröm. En dröm om platser där ofta tysta röster och ord ska få höras. Platser där tid, resurser och utrymme ska finnas för skapande och nedskrivande av ord och historier. En stiftelse som förvaltar resurser, delar ut stipendier och administrerar. En vänförening som bedriver verksamhet. Att låta historien för rättigheter få synas samtidigt som nya rättighetsrörelser får möjligheter att formulera sig och få sina historier beskriva eller nedskrivna av den som är en del av rörelsen. En dröm om resurser, hus, om många platser för handen, hjärnan och hjärtat att uttrycka sin egen historia.

Byggstenskampanjen under våren och sommaren 2019 resulterade i 8 835 stycken betalda byggstenar till summan av 1  817 000 kr. (per 31 oktober 2019)

 

880 628 kronor av dessa har öronmärkts till bidrag till inköp av fastighet i enlighet med bidragsgivarnas önskemål.  

 

Då några personer har valt att betala mer eller mindre än byggstenens pris om 200 kr är inte totalsumman exakt överensstämmande med antalet betalade byggstenar.

 

Insamlingsstiftelsen Fogelstad vill rikta sitt varmaste tack till alla som bidragit hittills.

Anslut dig till vår Facebookgrupp här.

Du kan direkt följa vad som händer och komma med idéer och bidra till vår dröm om att förvärva Lilla Ulfåsa. Vill du göra en mycket enkel insats för demokratiutvecklingen, för kvinnohistorien och folkbildningen kring demokratifrågor?

– Gå med!