Det bubblar en dröm. En dröm om platser där ofta tysta röster och ord ska få höras. Platser där tid, resurser och utrymme ska finnas för skapande och nedskrivande av ord och historier. En stiftelse som förvaltar resurser, delar ut stipendier och administrerar. En vänförening som bedriver verksamhet. Att låta historien för rättigheter få synas samtidigt som nya rättighetsrörelser får möjligheter att formulera sig och få sina historier beskriva eller nedskrivna av den som är en del av rörelsen. En dröm om resurser, hus, om många platser för handen, hjärnan och hjärtat att uttrycka sin egen historia.

Vi bygger tillsammans, köp en eller 1000 byggstenar!

Att gå från tal till handling – vi ska inte bara köpa ett hus, vi ska förändra världen!

24 maj 2019 är det på dagen 100 år efter att beslutet om den kvinnliga rösträtten klubbades i Sverige.

Vår plan är nu att vi tillsammans ”crowd-finansierar” summan som krävs för att köpa huset, 7 miljoner + avgifter.

Vad kan JAG göra? 

Alla de bidragsgivare som visat ett genuint intresse att vara med och stödja projektet med ett större ekonomiskt bidrag vill att projektet ska bli något stort- en folkrörelse som engagerar många olika slags människor- över hela Sverige- och att vi tillsammans ska återskapa den demokratiska mötesplatsen som Fogelsta en gång var men med vår tids möjligheter och för vår tids utmaningar. Vem vill inte det?

De större finansiärerna finns främst med i fortsättningen, renovering och drift vilket blir än mer pengar. Om vi av någon anledning misslyckas med inköpet, till exempel om säljaren drar tillbaka försäljningen eller om någon annan hinner före, kommer insamlade medel användas till föreningsverksamhet och stipendier i enlighet med stiftelsens ändamålsparagraf.

Har du frågor eller funderingar som inte besvaras i vår FAQ?

Maila gärna till info@fogelstadsstiftelse.se

De kommande veckorna drar vi igång ett ordentligt arbete i media med pressmeddelanden, debattartiklar, förslag på insändare och andra aktiviteter. Vi ska inte bara köpa ett hus – vi ska förändra världen!

Anslut dig till vår Facebookgrupp här.

Du kan direkt följa vad som händer och komma med idéer och bidra till vår dröm om att förvärva Lilla Ulfåsa. Vill du göra en mycket enkel insats för demokratiutvecklingen, för kvinnohistorien och folkbildningen kring demokratifrågor?

– Gå med!