Toaletter och våtutrymmen

Idag finns det fyra fungerande toaletter på Lilla Ulfåsa. En av dem är handikappanpassad. Det vi behöver nu är duschar. Tanken är att bygga ett våtutrymme på nedervåningen där vi kan ha två duschar. I väntan på att vi har pengar till detta finns en tillfällig lösning med en duschkabin bredvid en av toaletterna på nedervåningen.