Skorstenar och rökgångar

Gissa hur många kajbon vi rensat ur skorstenar och rökgångar? Många! Men nu fungerar alla rökgångar på nedervåningen och i och med den stora takrenoveringen som drar igång 2022 muras två av skorstenarna om. En privat donator har bidragit med pengar så att alla kakelugnar på nedervåningen nu fungerar! Kakelugnarna på övervåningen har än så länge eldningsförbud.