Fogelstad – besöksmål och demokratinod

Vad ska hända på Fogelstad i framtiden? Just nu arbetar deltagare från Kulturföreningen Fogelstad, Vänföreningen Fogelstad, Fogelstad Musikteater och Insamlingsstiftelsen Fogelstad med en spännande förstudie finansierad av Leader Södermanland.

Leaderprojekt finansieras till hälften av EU och till hälften av Sverige genom Jordbruksverket.

Syftet med förstudien är att hitta sätt att tillsammans arbeta för att göra Fogelstad till både ett besöksmål och en demokratinod. Vi vill också hitta samarbeten med andra föreningar, företag och privatpersoner i närområdet.

Projektet inleds nu i oktober 2023.