FAQ

[blocksy_breadcrumbs]

FAQ

Jag vill bidra ekonomiskt, hur gör jag då?

Swish : 123 053 70 01

Bankgiro: 742-3510 

Varför en stiftelse?

När en ska hantera en insamling är den bästa formen en stiftelse. Till skillnad från en förening har en stiftelse inga medlemmar. I Insamlingsstiftelsens stadgar står att styrelsen ska vara minst 5 personer och högst 9 och att samtliga ledamöter utses genom beslut av styrelsen. Insamlingsstiftelsen Fogelstad startade genom de tre stiftarna Clara Waller, Isabelle Hermelin och Charlotte Signahl. Stiftarna utsåg sedan en styrelse med personer med olika kompetenser för uppgiften.  Mer info om stiftelseformen finns bla hos Länsstyrelserna.

Lilla Ulfåsa ägdes en tid av Agneta Wallin – hur gick köpet av fastigheten till?

Agneta Wallin, Vendelkråka erbjöd sig att köpa Lilla Ulfåsa, då tiden inte räckte till för Insamlingsstiftelsen att samla in tillräckligt med medel. Detta var en tillfällig lösning och ambitionen var att Insamlingsstiftelsen skulle köpa fastigheten av Agneta, så snart det var möjligt, senast inom fem år. Insamlingsstiftelsen utarbetade olika hyreskontrakt och hyrde fastigheten av Agneta för 25 000 kronor i månaden vilket omfattade lån, amorteringar och försäkring. Insamlingsstiftelsen betalade också de mindre reparationer och installationer som gjordes för att kunna vara i huset. Den 9 juni 2020 sålde Agneta Wallin huset till Insamlingsstiftelsen för samma pris hon köpt Lilla Ulfåsa. Trots stora merkostnader i samband med köpet för Insamlingsstiftelsen har vi idag lägre månadskostnader för lån, amortering och försäkring.

Utan Agnetas snabba och modiga agerande hade huset idag varit en privatbostad. Det är vi alla mycket tacksamma att det inte är.