Den stora takrenoveringen

Den stora takrenoveringen på Lilla Ulfåsa drog igång våren 2022. Det gamla taket plockades av och sedan höll vi alla andan när de fuktskador vi visste fanns där undersöktes. Men hurra! Ingen hussvamp och inga otrevliga överraskningar hittades utan fuktskadorna kunde alla fixas.

När vi ändå höll på renoverades också alla skorstenarna och all plåt målades vackert svart.

Renoveringen finansierades av ett stort byggnadsvårdsbidrag från länsstyrelsen Sörmland samt gåvor från privata donatorer.

Under renoveringens gång insåg vi att vi behövde hitta fler enkupiga tegelpannor av samma sort som dem vi plockat av. Vänliga grannar i socknen visade sig sitta på lager och hjälpte oss gärna. Stort tack till dem!

I slutet av maj, ett par veckor före sommarens kursstarter, var taket helt klart!