Dagbok från en av sommarens kurser

Undrar du hur en vecka på Fogelstad Kvinnliga medborgarskola kan se ut? Läs kursledarna Lina Muktar Mohageb och Johanna Hillerbrand Runes rapport från sommarens feministiska och antirasistiska sommarläger.

Feministiskt och antirasistiskt sommarläger på Lilla Ulfåsas trappa!

Den 27 juni började vår efterlängtade kurs för 15 deltagare på Fogelstad. Det stora temat för veckan var antirasistisk, dekolonial feminism. Vi ville på lekfulla, kreativa sätt närma oss frågan; hur kan jag vara med och förändra världen?

Så spännande att föra antirasistiska, feministiska samtal på en historisk plats som Fogelstad, att få fortsätta traditionen där Fogelstad blir en plats för dagens mest aktuella feministiska diskussioner!

Vi har genom kursen velat skapa ett feministiskt rum genomsyrat av antirasistiska perspektiv, ett rum som uppmuntrar skapande och kreativitet utan prestige, där dialog och samtal är centrala nycklar till lärande.

Tillsammans med deltagarna har vi jobbat för att skapa ett tillåtande klimat som kan vara på samma gång varmt/omsorgsfullt och radikalt, där delaktighet och gemenskap är två viktiga ord som alla tillsammans ansvarar för att levandegöra. Vi har betonat att i ord som omsorg och delaktighet ryms också allas vår relation till huset: vi hjälps åt att städa, laga mat, hålla ordning. Vi är inte konsumenter av platsen utan delaktiga i att skapa den miljö vi själva vill se vad gäller både gruppklimat och fysisk miljö.

Maten har under veckan varit helvegansk, och Tjia Torpe (ordförande för Insamlingsstiftelsen) har tillsammans med sin partner stått för all matlagning med hjälp från deltagarna.

Dagarnas struktur följde samma mönster varje dag: frukost 8.30, undervisning 9.30-12 (med kafferast i mitten), lunch 12-13.30, undervisning 13.30-16.10, middag 18.00. Efter middagen har de som vill sett på film, åkt i väg för att bada, lekt lekar och annat.

Deltagarna har delat rum med varandra. Vi lärare skapade rumsfördelning där vi dels tog hänsyn till Fogelstads tradition av att skapa en heterogen rumsfördelning, samtidigt som vi också tagit individuella behov i beaktning hos deltagarna, t.ex. om någon har en NPF-diagnos eller om någon går upp för bön.

Kursledarna Lina Muktar Mohageb och Johanna Hillerbrand Rune gör planer för morgondagen!

Måndag:

Vi inledde med lunch och rumsfördelning. Därefter fick deltagarna bekanta sig med varandra genom olika övningar, prata om sina förväntningar på kursen, samt lyssna till en introduktion kring kursen, det historiska Fogelstad samt veckans upplägg. Sista passet för dagen var en föreläsning kring veckans tema med fokus på kolonialism, postkoloniala och dekoloniala perspektiv, varför dessa är viktiga i Sverige idag och hur de har med feminism att göra.

På kvällen åkte ett gäng och badade i närheten. Vi såg också filmen Pride tillsammans – en dramatisering av en sann berättelse om solidaritet mellan queera kämpar och strejkande gruvarbetare i 80-talets England. Otroligt fin start på veckan!

Så kom de äntligen! Bussen från Katrineholm stannar precis utanför Lilla Ulfåsa.

Tisdag:

Efter frukost inledde vi dagen med att diskutera förutsättningar för att få till ett bra gruppklimat, samt vad Ett feministiskt rum innebär för deltagarna och hur vi kan försöka skapa det tillsammans under veckan.

Därefter blev det föreläsning kring postkolonial och dekolonial feminism. Vi diskuterade hur feminism i väst utvecklades i en tid som präglades av kolonialism och rasism, och hur den feministiska rörelsen där på ett rasistiskt arv. Vi uppehöll oss särskilt vid den postkoloniala feministen Chandra Talpade Mohantys tänkande, samt introducerade begrepp som intersektionalitet och dekolonial feminism för deltagarna.

Under passet diskuterade vi hur vi behöver lära oss från feminister som har antirasistiska och dekoloniala perspektiv på världen för att få en bredare och mer korrekt bild av vilka feministiska frågor och strategier som är viktiga och kan leda till frigörelse från patriarkatet för alla.

Efter lunch fick vi besök av veckans första gästlärare: Suzanne Osten. Suzanne höll en workshop kring temat “Konstens roll i kvinnofrigörelse”. Deltagarna fick arbeta med praktiska övningar där de utforskade upplevelser av orättvisa och erfarenheter av att göra motstånd.

Dramatikern och författaren Suzanne Osten höll en workshop kring temat “Konstens roll i kvinnofrigörelse”

Onsdag:

Efter frukost höll kursledare Lina Muktar Mohageb vår tredje föreläsning kring dekolonial feminism. Den fokuserade dels på könsbinaritetens koloniala historia genom tänkare som Maria Lugones och Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí, dels på avbeslöjning som en kolonial praktik historiskt och idag. Därefter presenterade Lina teoretikern Sara Ahmed samt den rapport Lina varit med och skrivit för gruppen Streetgäris (en antirasistisk och feministisk organisation för kvinnor och icke-binära) vilken visar hur feministiska rum i Sverige idag präglas av brist på icke-vita perspektiv.

Därefter fick vi besök av vår andra gästlärare: Sofia från aktivistgruppen Skogsupproret.

Sofia höll en workshop som kretsade kring avkolonisering av Sápmi. Deltagarna diskuterade bland annat hur man märker av denna kolonisering i sin vardag, vilka samiska kamper de känner till, hur man kan göra solidaritet i kampen mot klimatkatastrof och inhemsk kolonialism.

Efter lunch genomförde vi ett pass kring hållbara gemenskaper och konflikthantering i politiska gemenskaper. Lina föreläste kring frågan ”Hur kan vi skapa bärande gemenskaper?” och deltagarna fick arbeta i mindre grupper kring ett “case” där det uppstått konflikt i en fråga där grupperna egentligen arbetar mot samma mål.

Sofia från aktivistgruppen Skogsupproret höll en workshop som kretsade kring avkolonisering av Sápmi.

Därefter fick vi besök av nästa gästlärare: Tim från Queerrörelsens arkiv och bibliotek (QRAB).

Tim pratade om arkivism, motstånd, normativ historieskrivning och hur det är viktigt att vi skriver och dokumenterar våra egna rörelser. Vi fick se exempel från QRAB:s arkiv och fick tips på man själv gör om man vill börja syssla med arkivism.

Båda gästlärarnas besök var mycket uppskattade av gruppen som tyckte att de var lärorika, inspirerande och berörande.

På kvällen visade en deltagare en film som hon gjort själv.

Tim från Queerrörelsens arkiv och bibliotek (QRAB) pratade om arkivism, motstånd, normativ historieskrivning.

Torsdag:

Eftersom kursen heter “Vill du vara med och förändra världen” har vi som lärare också haft som mål att under veckan introducera olika praktiker man kan använda sig av i sitt arbete för förändring. Och vad vore förändringsarbete utan studiecirklar? Dagen inleddes därför med en kort genomgång av feministisk mötesteknik, kursledare Johanna Hillerbrand Rune talade sig varm för högläsning, och därefter spred deltagarna ut sig i smågrupper i gräset runt huset för att studiecirkla kring Judith Kiros text “Så uppfann väst en kvinna”.

Lunch i salongen!
I Lilla Ulfåsas nyrenoverade kök lagades det vegansk mat hela veckan. Här syns Micha Camara Sylvan, deltagare och föreläsare, Tjia Torpe, Insamlingsstiftelsen Fogelstads ordförande, Lina Muktar Mohageb, kursledare och Peter Mosskin, veckans veganska kock.

Efter återsamlingen arbetade Johanna med gruppen kring temat “Utopier”, bland annat genom metoden world café där deltagarna fick samtala, måla och rita utifrån frågorna “Vilka positiva exempel känner ni till på hur förändring skapats?”, “Hur skulle en dekolonial framtid se ut?”, “Vad innebär solidaritet?” och “Vad kan göras för att engagera fler i den dekoloniala feministiska kampen?”. Det blev vackra kollage som vi lät ligga framme under hela veckan.

Därefter blev det rollspel! Deltagarna fick i uppgift att i mindre grupper iscensätta “En dag på Fogelstad 2032” utifrån orden utopi/dystopi. Alla var modiga och kloka och redovisningarna resulterade i skratt och applåder! Passet avrundades med att vi diskuterade mer konkreta frågor såsom miljö/klimat, ekonomisk jämlikhet och fred.

Undervisningsdagen avslutades med en föreläsning kring den nyligen avlidne forskaren, pedagogen och aktivisten bell hooks tänkande och gärning. Vi fokuserade på två av hooks många verk: “Feministisk teori från marginal till centrum” och “Allt om kärlek”.

Efter middagen avrundades en vacker dag full av spännande samtal och skoj genom att några i gruppen åkte in till Katrineholm för att se på teater (en dramatisering av Kerstin Ekmans Kvinnorna och staden), medan andra stannade kvar på Fogelstad och lekte lekar tillsammans.

Kvällshäng på baksidan.

Fredag:

Efter frukost tog vi vid, vid utopi-workshopen från dagen innan. Nu var det dags att försöka konkretisera drömmandet lite. Deltagarna fick därför ta en “diskussionspromenad” två och två där de pratade om vad de kan och vill göra när de kommer hem för att arbeta för förändring och vilka mål de kan sätta för sig själva.

Resterande tid fram till lunch höll Johanna Hillerbrand Rune i skrivworkshop. Hon utgick från ett citat från Audre Lorde: ”Your silence will not protect you”, och pratade om vikten av att uttrycka sig, hur makten också ryms i språket, samt hur skrivande kan vara lekfullt och en kollektiv praktik. Deltagarna delades upp i grupper för att skriva kollektiva dikter tillsammans. Som inspiration hade de böckerna “Händelsehorisonten” av Balsam Karan, “Vi kom över havet” av Julie Outska och “Hon är arg” av Maja Lee Langvad. Dikterna lästes upp senare under kvällen på avslutningsmiddagen.

Från skapande till kommunpolitik. Under eftermiddagen höll gästlärare (och kursdeltagare) Micha Camara Sylvan – tidigare kommunfullmäktigeledamot i. Micha möblerade om för att “klassrummet” skulle likna hur det ser ut i kommunfullmäktige, föreläste kring hur kommunpolitik fungerar och hur man kan påverka lokalt. Hen berättade också om hur det är att komma in i politiken när man har arbetarklassbakgrund och varken är vit, cis eller hetero. Dagen avslutades med att deltagarna fick träna på att formulera politiska problem de vill förändra för att sedan hålla politiska anföranden och argumentera för sin sak.

Micha Camara Sylvan föreläste om hur kommunpolitik fungerar och hur man kan påverka lokalt.

Före middagen gick ett gäng för att titta på Kulturföreningens utställning om Fogelstad och sedan var det dags för avslutningsmiddag. På kvällen dukade vi upp långbord i trädgården för den sista middagen: vietnamesiska vårrullar. Tjia från Insamlingsstiftelsen och deltagare höll tal, deltagarna läste dikter, Vi (Lina och Johanna) delade ut Fogelstadbroscher och diplom, det sjöngs allsång, dansades och spelades gitarr och fiol. Inte ett öga var torrt. En riktigt magisk kväll som sträckte sig över decennierna och liksom rörde vid alla tidigare Fogelstadgrupper som också rört sig över gräsmattan.


Sista middagen tillsammans, i kvällssol på Lilla Ulfåsas gräsmatta!
Lina Muktar Mohageb och Johanna Hillerbrand Rune delade ut diplom och delfiner till alla deltagare.

Lördag:

Den sista dagen tillsammans. Efter frukost och städning hann vi med ett sista pass tillsammans: att planera en aktion. Efter genomgång kring civil olydnad och aktivism och många exempel fick deltagarna sitta i grupper och själva formulera idéer för civila olydnadsaktioner. Under lunchen tog vi en sista runda för utvärdering, tårar fälldes och avsked togs.”