Andra sommaren – kurs på Fogelstad igen

För andra året hålls det kurser på återstartade Fogelstad kvinnliga medborgarskola!

I soliga juni tillbringade 17 deltagare en vecka i vårt vackra hus för att genom personliga möten och föredrag om medborgarskolan och kvinnliga föregångare levandegöra arvet.

Samtidens utmaningar belystes av olika föreläsare och medborgarskolans pedagogik, där handen, hjärnan och hjärtat står i centrum, tillämpades.

Kursen var ett samarbete mellan Fogelstad kulturförening, Fogelstad Vänförening och Nyköpings folkhögskola. Kursledare var Ann-Marie Karlsson, Gunnel Nelzén och Mia Rolandsdotter.