Stiftelsens styrelse

Stiftelsens grundare:

Clara Waller, Isabella Hermelin och Charlotte Signahl

Stiftelsens styrelse:

Jenny Skarstedt, ordförande
Marie Ericsson, ledamot
Alva Uddenberg, ledamot
Aygül Kabaca, ledamot
Charlotte Signahl, ledamot

Vi andas ut en stund!
Huset är säkrat, stiftelsen bildad och de första fakturorna för byggstenar utskickade. Några mindre åtgärder av fastigheten görs under sommaren och efter sommaren tas ett större grepp. Vi vet att många har frågor och funderingar och vi hoppas att följande text besvarar många av dem.

Status juli 2019

• Insamlingsstiftelsen Fogelstad (org. no 802481-2110) registrerades av Länsstyrelsen i juni 2019 och är den juridiska personen som sedan 1 juli 2019 förvaltar och hyr fastigheten av dagens fastighetsägare.
(Avtal mellan dessa parter reglerar detta förhållande.)

• För de som valt att köpa byggstenar för att stötta förvärvet av fastigheten Lilla Ulfåsa och att fastigheten tillgängliggörs för verksamhet har faktura skickats ut, och vi är jätteglada att så många redan betalt sin faktura.

• För de som valt alternativ 1 ” jag vill endast bidra till inköp av fastighet” vid köp av byggsten så kommer dessa medel att avsättas för Stiftelsens framtida förvärv av fastigheten från dagens fastighetsägare. Vår överenskommelse innebär att Stiftelsen ska göra det inom 5 års tid.

• En första inventering av fastighetens renoveringsbehov är gjord. Denna inventering är baserad på den besiktning som genomfördes innan köpet av Lilla Ulfåsa.

• De renoveringsbehov som brådskar kommer att åtgärdas under sommaren och hösten 2019.

Just nu andas vi ut och samlar kraft inför hösten då arbetet med stiftelsen kommer att påbörjas med än större intensitet.

Stiftelsens fokus under hösten 2019 är följande;
• Att samla in medel från både allmänheten, fonder och stiftelser för att på sikt köpa loss fastigheten från dagens fastighetsägare. Vår överenskommelse innebär att Stiftelsen ska göra det inom 5 års tid. Under denna tid förvaltar och hyr Stiftelsen fastigheten, vilket innebär att Stiftelsen har både full tillgång till fastigheten men också ansvaret att renovera och anpassa det till den framtida verksamhet som ska bedrivas där.

• Medel samlas också in i syfte att täcka driftskostnader av fastigheten, att göra de nödvändiga renoveringar som behövs, men också att tillgängliganpassa huset till att användas för framtida mötesverksamhet etc. då huset varit privatbostad i många år. Medel kommer också att behövas för att täcka administrativa kostnader för insamling, ekonomi och revision, juridisk vägledning etc. i enlighet med gällande regler för andra civilsamhällesorganisationer.

• Så snart fastighetens skick tillåter kommer Stiftelsen att hyra ut huset i andra hand till Vänföreningen och Kulturföreningen. Ambitionen är också att huset kan hyras ut till ex. föreningar som vill ha ett styrelseinternat eller liknande. Självklart bara till föreningar som har ett demokratiskt mål och med en stor politisk bredd.

• Att tillsammans med fastighetsägaren, Vänföreningen och Kulturföreningen landa ner idéer, tankar och ambitioner för vad huset ska användas till i framtiden.

• Vänföreningen kommer också att arbeta vidare med att formulera sin verksamhet och beslutar givetvis om sin egen verksamhet genom sina årsmöten mm. Grunden är folkbildning om demokrati och speciellt om Fogelstadsgruppen.

• Om du vill engagera dig redan nu så vill vi tipsa om att starta en lokalgrupp där du bor för att lära mer om Fogelstadsgruppen, vi tar också tacksamt emot tips på fonder och stiftelesr där pengar kan sökas- maila till fastighet@fogelstadsstiftelsen.se

Välkommen att fika i trädgården den 8 september! Vi hoppas att så många som möjligt som har varit med och stöttat projektet hittills har möjlighet att delta då. Håll utkik i Fb gruppen och här på hemsidan för mer information!

Varma hälsningar och trevlig sommar!
Maria Graner, Ordförande Insamlingsstiftelsen Fogelstad,
Charlotte Signahl, initiativtagare